Wystawiaj za darmo Logowanie Rejestracja

Polityka prywatności

Serwis Wieluniak.pl oraz pozostałe działające w obrębie bazy danych (Wystawiaj.pl, Belchatowiak.pl, Laszczak.pl, Ostrzeszowiak.pl, Pabianiczak.pl, Pajeczniak.pl, Poddebiczak.pl, Sieradzak.pl, Wieluniak.pl, Turczak.pl oraz Zdunskowolak.pl) przywiązują dużą wagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników. Aby to osiągnąć stworzyliśmy Politykę Prywatności, która gwarantuje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę danych gromadzonych przez inne strony internetowe (również te, do których linki znajdują się na stronie głównej oraz podstronach i ogłoszeniach dostępnych pod w/w domenami).

Założenia polityki prywatności

 • przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883);
 • od 25.05.2018 r. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • gromadzenie i przetwarzanie dostarczonych danych osobowych, wyłącznie w celach określonych regulaminem, wynikających z użytkowania serwisów;
 • nie udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, w tym także osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji określonych regulaminem;
 • możliwość wglądu w swoje dane osobowe oraz ich edytowania;
 • natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników, którzy wyrażą takie życzenie, z chwilą zakończenia współpracy z serwisami.

Rodzaj przechowywanych danych

W związku z rejestracją w serwisach (Wystawiaj.pl, Belchatowiak.pl, Laszczak.pl, Ostrzeszowiak.pl, Pabianiczak.pl, Pajeczniak.pl, Poddebiczak.pl, Sieradzak.pl, Wieluniak.pl, Turczak.pl lub Zdunskowolak.pl) wymagamy podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych: login użytkownika, imię i nazwisko oraz adres e-mail. Pozostałe pola: nazwa firmy, adres zamieszkania oraz numer telefonu (który może być podany przez Użytkownika także przy wystawianiu ogłoszenia) nie są wymagane. Brak umieszczenia wymaganych danych na formularzu rejestracyjnym zablokuje czynność rejestracji.

W bazie danych zapisywane są również daty oraz adresy IP Użytkownika związane z rejestracją, wystawianiem lub edycją ogłoszeń, ostanim zalogowaniem czy przesyłaniem wiadomości poprzez opcję "zadaj pytanie".

Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych

Dane osobowe gromadzone przez serwisy wykorzystywane są w następującym celu:

 • rejestracja Użytkowników;
 • przesyłanie standardowych wiadomości i komunikatów systemowych na adres e-mail;
 • umożliwienie zainteresowanym nawiązania kontaktu z wystawiającym ogłoszenie;
 • wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości systemowych celem informowania o nowościach, wewnętrznych promocjach, ofertach specjalnych, a także informacji komercyjnych i niekomercyjnych;
 • przeprowadzanie badań satysfakcji Użytkowników w celu poprawy jakości usług i dostosowywania ich do potrzeb użytkujących serwisy;
 • bieżące kontakty z Użytkownikami;
 • analiza logów dostępowych z informacjami o numerze IP użytkujących serwisy w celach administracyjnych i statystycznych.

Zakres udostępniania danych osobowych

Serwisy nie udostępniają zgromadzonych danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, o ile nie dotyczy to umożliwienia zainteresowanym nawiązania kontaktu z Użytkownikiem wystawiającym ogłoszenie.

Serwisy mają także obowiązek odtajnienia danych osobowych na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (prokuratura, policja, sądy, itp.).

Serwisy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zgromadzonych danych osobowych celem opracowań statystycznych i przekazywania ich podmiotom trzecim. Żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Serwisy mogą odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w serwisach jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i ochrony dóbr osobistych tych osób.

Pliki Cookies

Serwisy wykorzystują cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkującego serwis. Cookies wykorzystywane są do rotacyjnego wyświetlania materiałów reklamowych, poprawnego działania systemu logowania i wylogowania oraz zapisywania decyzji podjętych przez Użytkowników w zakresie korzystania z interfejsu serwisów.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Co istotne, korzystanie z cookies nie oznacza odtajnienia danych osobowych, ponieważ nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkowników ani żadnych informacji poufnych z jego urządzenia.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym używaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć funkcjonalności serwisów.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisów reklamodawców oraz partnerów: dokładny opis dostępny jest na stronie dostawcy reklam - po kliknięciu w link. Serwisy nie biorą odpowiedzialności za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Administrator danych osobowych

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ich przechowywania oraz przetwarzania należy przesłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy (temat: Inspektor Danych Osobowych).

Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka Prywatności nie dotyczy reklam, serwisów, firm i stron WWW, do których linki umieszczone są na stronie i podstronach serwisów (Wystawiaj.pl, Belchatowiak.pl, Laszczak.pl, Ostrzeszowiak.pl, Pabianiczak.pl, Pajeczniak.pl, Poddebiczak.pl, Sieradzak.pl, Wieluniak.pl, Turczak.pl oraz Zdunskowolak.pl).

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedaż